மு.வரதராசனார் பிறந்தநாள் சிறப்பு நிகழ்ச்சி

Loading Events
  • This event has passed.

மு.வரதராசனார் பிறந்தநாள் சிறப்பு நிகழ்ச்சி

Date :

April 25, 2021

Date :

9:00 pm - 10:00 pm

Event Description

புரட்சிக்கவிஞர் பாரதிதாசன் தமிழ் மன்றம்

மற்றும்

அமெரிக்கத் தமிழ் ஊடகம்
— o —

மு.வரதராசனார் பிறந்தநாள் சிறப்பு நிகழ்ச்சி

தலைப்பு: மு. வரதராசனாரின் பன்முக ஆளுமை

சிறப்புரை: திருமிகு முனைவர் வா.மு.சே. ஆண்டவர்
தமிழ் இணைப்பேராசிரியர்
பச்சையப்பன் கல்லூரி

ஒருங்கிணைப்பு: திருமிகு அரங்கநாதன் உத்தமன்
மேனாள் தலைவர், நியூ யார்க் தமிழ்ச் சங்கம்

https://us02web.zoom.us/j/86356114381

Zoom ID: 863 5611 4381

நாள்:ஏப்ரல் 25, ஞாயிற்றுக்கிழமை, இரவு 09:00 மணி (கிழக்கு நேரம்)
ஏப்ரல் 25, ஞாயிற்றுக்கிழமை, மாலை 06:00 மணி (பசிபிக் நேரம்)
ஏப்ரல் 26, திங்கட்க்கிழமை, காலை 6:30 மணி (இந்திய / இலங்கை நேரம்)

Event Speaker

திருமிகு முனைவர் வா.மு.சே. ஆண்டவர் திருமிகு அரங்கநாதன் உத்தமன்