பெயரனின் பார்வையில் பாரதிதாசன் / எனது தாத்தா பாரதிதாசன்

Loading Events
  • This event has passed.

பெயரனின் பார்வையில் பாரதிதாசன் / எனது தாத்தா பாரதிதாசன்

Date :

April 21, 2021

Date :

9:00 pm - 10:00 pm

Event Description

புரட்சிக்கவிஞருக்குப் பெருவிழா – நாள் 1
பெயரனின் பார்வையில் பாரதிதாசன் / எனது தாத்தா பாரதிதாசன்
புரட்சிக்கவிஞர் பாரதிதாசன் நினைவுநாள் சிறப்பு நிகழ்வில் இணையவழி கலந்துகொண்டு சிறப்பித்துத் தருமாறு வேண்டுகிறோம்.

சிறப்புரை: திருமிகு. கோ. பாரதி – பாரதிதாசனாரின் பெயரன்

ஒருங்கினணப்பு: திருமிகு. பிரசாத் பாண்டியன்

நாள் / நேரம்:

பசிபிக் நேரம் – ஏப்ரல் 21, புதன் கிழமை மாலை 6:00 மணி
கிழக்கு நேரம் – ஏப்ரல் 21, புதன் கிழமை மாலை 9:00 மணி
இந்திய நேரம் – ஏப்ரல் 22, வியாழக்கிழமை காலை 6:30 மணி

கூட்டத்தில் கலந்துகொள்ள:

https://us02web.zoom.us/j/82376241315
Zoom Meeting ID: 823-7624-1315
——————————

நேரலையில் பார்க்க (Live):

https://www.facebook.com/ATamilRadio
https://www.youtube.com/c/AmericanTamilRadio
————————————-

நன்றி.
புரட்சிக்கவிஞர் பாரதிதாசன் தமிழ் மன்றம்
அமெரிக்கத் தமிழ் ஊடகம்

Event Speaker

திருமிகு. கோ. பாரதி –பாரதிதாசனாரின் பெயரன் திருமிகு. பிரசாத் பாண்டியன்