புரட்சிக்கவிஞர் பாரதிதாசன் பிறந்தநாள் விழா – மெய்யெழுத்து

Loading Events
  • This event has passed.

புரட்சிக்கவிஞர் பாரதிதாசன் பிறந்தநாள் விழா – மெய்யெழுத்து

Date :

April 29, 2021

Date :

9:00 pm - 10:00 pm

Event Description

புரட்சிக்கவிஞர் பாரதிதாசன் தமிழ் மன்றம்

மற்றும்

அமெரிக்கத் தமிழ் ஊடகம்
— o —

புரட்சிக்கவிஞருக்குப் பெருவிழா

புரட்சிக்கவிஞர் பாரதிதாசன் பிறந்தநாள் விழா

தலைப்பு: பாரதிதாசன்-மெய்யெழுத்து

சிறப்புரை: திருமிகு கவிஞர் அறிவுமதி

நாள்:ஏப்ரல் 29, வியாழக்கிழமை, இரவு 09:00 மணி (கிழக்கு நேரம்)
ஏப்ரல் 29, வியாழக்கிழமை, மாலை 06:00 மணி (பசிபிக் நேரம்)
ஏப்ரல் 30, வெள்ளிக்கிழமை, காலை 6:30 மணி (இந்திய / இலங்கை நேரம்)

கூட்டத்தில் கலந்துகொள்ள:

“https://us02web.zoom.us/j/81134256834

811 3425 6834

——————————

நேரலையில் பார்க்க (Live):

https://www.facebook.com/ATamilRadio
https://www.youtube.com/c/AmericanTamilRadio
————————————-

நன்றி.
புரட்சிக்கவிஞர் பாரதிதாசன் தமிழ் மன்றம்
அமெரிக்கத் தமிழ் ஊடகம்

Event Speaker