புரட்சிக்கவிஞர் ஓர் பார்வை – சிறப்புக் கருத்தரங்கம்

Loading Events
  • This event has passed.

புரட்சிக்கவிஞர் ஓர் பார்வை – சிறப்புக் கருத்தரங்கம்

Date :

April 22, 2021

Date :

9:00 pm - 10:00 pm

Event Description

புரட்சிக்கவிஞருக்குப் பெருவிழா – நாள் 2
புரட்சிக்கவிஞர் ஓர் பார்வை – சிறப்புக் கருத்தரங்கம்
புரட்சிக்கவிஞர் பாரதிதாசன் நினைவுநாள் சிறப்பு நிகழ்வில் இணையவழி கலந்துகொண்டு சிறப்பித்துத் தருமாறு வேண்டுகிறோம்.

கருத்தரங்கத் தலைவர்: திருமிகு. பைந்தமிழ்ச்செல்வி புதுகை ச. பாரதி, M.C.A.

கருத்தரங்கத் தலைப்புகள் மற்றும் பேச்சாளர்கள்:
புரட்சிக்கவிஞரும் விளிம்புநிலை மக்களும் – கவிஞர் திருமிகு. இப்ராகிம்
பாரதியின் சொத்து பாரதிதாசன் – செந்தமிழ்க்குரிசில் புலவர் கோ. கோபாலகிருஷ்ணன்
பாரதிதாசன் திருக்குறள் உரையின் சிறப்பு – திருமிகு. ஜெயாமாறன்
பாவேந்தரின் திரையிசைப் பாடல்கள் – திருமிகு. விஜய் சண்முகம்

நாள் / நேரம்:

பசிபிக் நேரம் – ஏப்ரல் 22, வியாழக்கிழமை மாலை 6:00 மணி
கிழக்கு நேரம் – ஏப்ரல் 22, வியாழக்கிழமை மாலை 9:00 மணி
இந்திய நேரம் – ஏப்ரல் 23, வெள்ளிக்கிழகை காலை 6:30 மணி

கூட்டத்தில் கலந்துகொள்ள:

https://us02web.zoom.us/j/89866790710

Zoom Meeting ID: 898-6679-0710
——————————

நேரலையில் பார்க்க (Live):

https://www.facebook.com/ATamilRadio
https://www.youtube.com/c/AmericanTamilRadio
————————————-

நன்றி.
புரட்சிக்கவிஞர் பாரதிதாசன் தமிழ் மன்றம்
அமெரிக்கத் தமிழ் ஊடகம்

Event Speaker

திருமிகு. பைந்தமிழ்ச்செல்வி புதுகை ச. பாரதி, கவிஞர் திருமிகு. இப்ராகிம், செந்தமிழ்க்குரிசில் புலவர் கோ. கோபாலகிருஷ்ணன், திருமிகு. ஜெயாமாறன், திருமிகு. விஜய் சண்முகம்