கருத்தரங்கம் – பரம்பரை கண்ட பாரதிதாசன் – நாள் 2

Loading Events
  • This event has passed.

கருத்தரங்கம் – பரம்பரை கண்ட பாரதிதாசன் – நாள் 2

Date :

April 22, 2022

Date :

9:00 pm - 10:00 pm

Event Description

புரட்சிக்கவிஞருக்குப் பெருவிழா

கருத்தரங்கம் – பரம்பரை கண்ட பாரதிதாசன் – நாள் 2

கருத்தரங்கத் தலைமை:
கடவூர் மணிமாறன்

கருத்தரங்கத் தலைப்பு / பேச்சாளர்கள்:
வாணிதாசன் – ராம்மோகன், தமிழ் ஆர்வலர் குழு(TAG)
முடியரசன் – செங்கூட்டுவன்
சுரதா – முத்துமணி நன்னன்
வா. செ. குலோத்துங்கன் – மேகலா ராமமூர்த்தி

நாள்:ஏப்ரல் 22, வெள்ளிக்கிழமை, இரவு 09:00 மணி (கிழக்கு நேரம்)
ஏப்ரல் 22, சனிக்கிழமை, காலை 6:30 மணி (தமிழ்நாடு நேரம்)

Event Speaker

கருத்தரங்கத் தலைமை: கடவூர் மணிமாறன் கருத்தரங்கத் தலைப்பு / பேச்சாளர்கள்: வாணிதாசன் - ராம்மோகன், தமிழ் ஆர்வலர் குழு(TAG) முடியரசன் - செங்கூட்டுவன் சுரதா - முத்துமணி நன்னன் வா. செ. குலோத்துங்கன் - மேகலா ராமமூர்த்தி